Systemy ciepłe

 » Systemy ciepłe

Systemy ciepłe służą do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów zewnętrznej zabudowy. System charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu przekładek termicznych i uszczelek.